Horsens Filatelistklubs Biblioteksliste

AFA kataloger:

Vesteuropa  2022

Østeuropa 2021

Specialkatalog 2016, 2008, 2002, 1887/88, 1981/82

Specialkatalog 1966

Marginalnummerkatalog, Danmark & Grønland 1970

Danmark 2021

Danmark Fireblokke 2007

Skandinavien 2022

Skilling kataloger:

Danske Helsager Håndbog I og II (Oluf Pedersen)

SAVA, varianter 1982 stålstik

SAVA Stålstik, DK, Grønland og Færøerne 1986

Andre danske kataloger/håndbøger/specialkataloger:

Danmarks Bogtrykte Frimærker, specialkatalog (N.F. Olsen)

Fort. o/stempel aftryk fra danske Hjemmefr.mask.

Spec.kat. o/Danmarks stålst. frim., bølgel.udg. 1933-65

Bind II hæfte I

Bind II hæfte II

Bind II hæfte III

Bind II hæfte IV

The Postage Stamps og Denmark 1851-1951 (J. Schmidt-Andersen)

Danmarks Frim. 1851-1924, D.D.P. 300 års Jubilæum.

Frimærker Folk og Filateli

Danmarks og Dansk Vestindiens Tofarv. 1870-1905 (G.A. Hagemann)

Det Danske Postvæsen 1624-1924, Festskrift

Posthistorie og Hjemstavnsfilateli Bind 1 og 2 (Bechgård)

Aarbog 1941 for det danske Post- og Telegrafvæsen

Det Danske Post- & Telegrafv., Beretning om virks. 1951/52, 1952/53

Frimærkerne fortæller om Danmark (Sigurd Togeby)

4 Skilling 1854 (P. Bloch Poulsen og Børge Lundh)

Generalforsamlingen, Vejled. for frimærkesamlere (Jørgen S. Løsbech)

Frimærkebogen 1955

Den Store Frimærkebog (Otto Hornung)

Denmark 1851-1904, Detailed Descrip. priced Cat. (A. Reddersen)

Katalog over danske Firmaperforeringer 2001

Min Frimærkesamling 1934 (Flemming Rønne)

Filatelistisk Bibliografi 1986 (Pierre Terrisse)

Håndbog & Specialkat. o/Danmarks stålstukne frim. (Tom Plovst)

Frimærkeårbogen 72 (Ib Eichner-Larsen)

Fortegnelse o/Danske Frimærker 1961 Post- og Telegrafvæsenet

Varianter i Chr. X sølvjubilæum (Mogens Nielsen)

Varianter i 100 års dagen for udg. af 1. danske frim. (Mogens Nielsen)

Danmarks Nationale Frimærkeskat (Erik Jensen)

P & Ts Historie til 1711 Bind I

P & Ts Historie 1711-1850 Bind II

P & Ts Historie 1850-1927 Bind III

P & Ts Historie 1927-1960 Bind IV

P & Ts Historie efter 1960

DAKA kataloger:

Danmarks kataloget + Tavler: 1947

Grønland, Færøerne og Island:

Grønlandske Posttakster efter 1938 (Poul Frølund)

Grønlands Frimærker (K. Lindskog)

Færø Bilder (O. Isakson/S. Halgren)

Færøske Frimærker, beskrivelse og katalogisering (K. Hopballe/K.D. Nielsen)

Færøske Postst. efter 30.01.1975, beskriv. og kat. (K. Hopballe/K.D. Nielsen)

Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com