Klubben

Få større udbytte og viden af at være medlem af en klub

Blade:

Klubben udgiver Berings Posten 2-3 gange i sæsonen. Dansk filatelistisk Tidsskrift (DFT) udkommer 6 gange årligt. Udgives af DFF.

DFF:

Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund.

Juniorafdeling:

Klubben har p.t. ingen juniorafdeling. Klubben søger en juniorleder som vil starte en afdeling op fra bunden.

Kontingent:

Det årlige kontingent er p.t. på kr. 450,00 og skal betales senest 1. november.

Litteratur:

Udlån af klubbens egen litteratur sker ved henvendelse til sekretæren. Derudover har DFF to omfattende biblioteker.

Medlemsskab:

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til kasseren.

Mødested:

Learnmark, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens.

Mødetider:

Læg mærke til nye mødeaftener: Vi mødes hver onsdag kl. 19.00 hvor vær 2. og 4. onsdag er officielle mødeaftener hvor hele bestyrelsen er tilstede. (Se aktuelle datoer under fanen Program.)

Møderne starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00.

Lokalerne er åbne fra kl. 18.30 og yderdøren låses automatisk kl. 20.00.

Årlig byttedag:

Første lørdag i dec. fra 10 - 15 på Horsens Byskole afd. Fussingsvej, Fussingsvej 6.

 

 

 

 

 

 
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com