Program / Galleri

Galleri

Jubilarer i 2021

Formanden Henrik Plovst overrækker
medlem nr. 337 Kristian Fisker 25 års
nålen.
Medlem nr. 102 Henning Damgaard
havde 50 års jubilæum men var desværre
ikke tilstede.

Jubilarer 2020

Formanden Henrik Plovst overrækker
medlem nr. 331 Mogens Simonsen 25
års nålen.
Medlem nr. 330 Horst Sander havde
ligeledes 25 års jubilæum men var
ikke tilstede. Nålen er blevet sendt.

Byttedag den 7. dec. 2019.

Fot.: Holger Degn
 

Jubilar 2019:

Byttedag den 1. dec. 2018.
Jubilarer 2018:

HOFI2011.dk som PDF filer.

Se filerne her.
Billeder fra HOFI2011
Billeder fra byttedagen den 2. dec. 2017
Billeder fra byttedagen den 3. dec. 2016

Byttedagen den 6 dec. 2014.

Kuben den 12-13/9. Udstilling og hvervning af nye medlemmer.

Dagene gav en god snak med mange mennesker og nogen gav også udtryk for at de ville kigge ind til vores medlemsmøder. Det bliver spændende at se hvor mange der kommer.

Første mødeaften den 10.09.2013.

Ca. 30-35 stk. mødte op, heriblandt 4 potentielle ny medlemmer.
 
Første mødeaften den 10.09.2014 Ca. 30-35 medlemmer incl. 4 nye potentielle medlemmer mødte op.
Billeder fra turen til Nordfrim den 15 marts 2014.
Første mødeaften den 11.09.2013.
Anvisningssalg den 13.11.2013.
Kaj Richter modtager 50 års nålen ved generalforsamlingen i 2013.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com