Horsens Frimærker / 200-året for Vitus Berings død

200-året for Vitus Berings død

Udgivet 27. november 1941

”Ruslands Columbus” kaldes Vitus Bering, som i 1720’erne og 1730’erne udforskede farvandet mellem Sibirien og Nordamerika.

Vitus Bering blev født i Horsens i 1681. Som ung mand lod han sig hverve til den russiske flåde og avancerede til leder af de to Kamchatka-ekspeditioner. På den første

i 1725-1730 fastslog han og hans mandskab, at Sibirien og Nordamerika er adskilt af et stræde - i dag navngivet Beringsstrædet. Den anden ekspedition 1733-1743 fortsatte udforskningen af området. I vinteren 1741-1742 strandede Bering og hans mandskab på en ubeboet ø, hvor Bering døde den 19. december 1741. Øen bærer i dag navnet Beringøen, og havet mellem Sibirien og Nordamerika hedder Beringshavet.

I 1941 markerede det danske postvæsen 200-året for Berings død med en serie på tre frimærker. Serien har indskrevet sig i dansk filatelistisk historie som den første, der blev førstedagsstemplet med et særligt stempel.

Ifølge Horsens Folkeblad kom ideen om førstedags-stemplingen fra Horsens Filatelistklub, som også sørgede for, at der blev fremstillet en særlig kuvert, og at de mange kuverter blev frankeret og afstemplet.

Opgaven blev omfattende, viste det sig. Fra hele landet strømmede det nemlig ind med bestillinger, og på frimærkernes udgivelsesdag 27. november 1941 kunne Horsens Folkeblad fortælle, at ”da Filatelistklubbens bestyrelse i nat kl. 2 havde slikket på de sidste frimærker, var der i alt ekspederet 28.361 breve, forsynet med ca. 75.000 frimærker til førstedagsstempling”.

Da strømmede det stadig ind med henvendelser, så det samlede tal ”ventes at komme til at ligge omkring 35.000 - eller mere end dobbelt så mange, som man havde ventet”.

Bering-mærkerne findes også førstedagsstemplet i København, ligesom Aarhus Frimærkehandel udgav en særlig FDC-kuvert, der blev stemplet i København.

De første 200 kuverter, som blev førstedagsstemplet i Horsens, var nummererede. Kongehuset og den lokale postmester hørte til blandt dem, der fik kuverterne,
ligesom lokale samlere stod på listen. Kuverten her er - kan man læse på
bagsiden - nr. 37.
Kuvert med den københavnske førstedags-stempling. Brevet er sendt anbefalet
- noget, der er forholdsvis almindeligt, fordi portoen med de tre mærker rakte til
denne forsendelses-form.
Sovjetunionen har flere gange haft
Bering og hans ekspeditioner på
frimærker. Her et af dem med ruten
for den danskfødte søfarers anden
Kamchatka-ekspedition.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com