Horsens Frimærker / Gamle Danmarkskort

Gamle Danmarkskort

Udgivet 15. juli 2009

De fleste danske byer kan være med, når det gælder serien med gamle Danmarks-kort,som Post Danmarkudgav i 2009.

Det gælder også Horsens, som kan findes på alle de fire kort i serien.

Men dertil knytter sig det helt særlige, at denførste gang, Horsens nævnes i en udenlandsk kilde, sker det på netop et landkort.

Den arabiske geograf al-Idrisi udarbejdede i årene 1138-1154, mens han opholdt sig på Sicilien, et kort med hele verden, som den dengang var kendt. I værket med kortet, som blev udsendt i 1154, omtales Horsens som ”en lille, smuk by”.

Hvor al-Idrisi har disse oplysninger fra, fortoner sig i historiens mørke.

 
 
 
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com