Horsens Frimærker / Danske trækfugle

Danske trækfugle

Udgivet 29. september 1999

På den lille ø Vorsø i Horsens Fjord er Jens Gregersen en hyppig gæst. Han er af Miljøministeriet ansat til at overvåge livet på øen, der først og fremmest er kendt for en stor koloni af skarver.

Men Jens Gregersen er også en habil tegner, som har vist sin kunnen på dette felt i både bøger og aviser. Det var da også baggrunden for, at postvæsenet i vinteren 1997/98 henvendte sig til ham. Opgaven lød på at lave to akvareller med trækfugle, hvorfra der kunne hentes i alt seks frimærker.

De to første udkom i april 1999 som Danmarks Europa-mærker med naturreservater som tema, mens de fire andre dukkede op i september som serien ”Danske trækfugle”; samtidig udkom de to fulde akvareller som miniark.

Reservat-temaet lagde en naturlig ramme omkring eftersøgningen af lokaliteter. Overvejelserne endte med Langli i Vadehavet, hvor fuglelivet er præget af saltvand, og Vejlerne i Limfjorden, hvor der er mere ferskvand.

Vorsø, hvor Jens Gregersen har tilbragt tusinder af timer, kom dog med alligevel.

- Landsvalerne, der er gengivet på 4,00 kroners frimærket, er tegnet på Vorsø i foråret 1998, hvor jeg observerede dem fra mit tårn på øen. Siden har jeg så overført dem til Vejlerne, fortalte Jens Gregersen dengang til Horsens Folkeblad.

Netop landsvalerne sikrede i øvrigt, at Jens Gregersen i dag kan kalde sig Årets Frimærkekunstner 1999, for netop dette mærke blev ved den traditionelle afstemning kåret som årets smukkeste.

 
På de to miniark med
fugle kan man følge, hvordan Jens Gregersen har udformet sine akvareller, så de fungerer
som en helhed, samtidig med at der kan hentes seks frimærke-motiver ud af dem.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com