Horsens Frimærker / Færger

Færger

Udgivet 7. november 2001

”Brevskrivere og andre romantikere får nu mulighed for at kysse færgen „Hjarnø“ på bagbords side, før de putter deres snail-mail-brev i den røde postkasse,” kunne Horsens Folkeblad i efteråret 2001 fortælle sine læsere.

Da udgav Post Danmark en serie på fire mærker med danske færger som motiv. Værdien 4,25 kr. viser „Hjarnø“ i næsten havblik på vej til Hjarnø fra Snaptun sydøst for Horsens.

Postvæsenet udgav i disse år en række tema-serier med bl.a. lokomotiver, sejlskibe, sporvogne, træjoller og i 2001 færger - et oplagt motiv i ø-landet Danmark. Mange af disse mærker blev tegnet af Bo Bonfils, som til færge-serien fik til opgave af afbilde fire typiske færger til småøerne.

I Horsens Folkeblad kaldte Kjeld Tørnæs, overfartsleder på ”Hjarnø”, frimærket for en fin reklame for skibet og øen.

Og så bemærkede han om værdien 4,25 kr., at den ”matcher lige netop prisen på B-post til Færøerne”.

- Men, tilføjede han, folk kan roligt købe frimærkerne under alle omstændigheder. Før eller siden skal taksterne nok stige, så de 4,25 kr. kommer til at passe med breve i Danmark.

Dét holdt. Portoen for et almindeligt brev, som i november 2001 var 4,00 kr., steg fra 1. januar 2003 til 4,25 kr.

Men da havde de fleste nok glemt alt om ”Hjarnø”-mærket.

Der blev faktisk sendt breve til til Færøerne frankeret med ”Hjarnø”-færgen,
men almindelige er sådanne forsendelser ikke, for blot halvanden måned
efter udgivelsen steg taksterne til de små øer ude i Atlanten.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com