Horsens Frimærker / Danske småøer

Danske småøer

Udgivet 16. marts 1995

Da postvæsenet i foråret 1995 satte fokus på de danske små-øer med en serie på fire frimærker, prydede et kort over Endelave serien dyreste mærke med værdien 9,50 kr. Den 13,2 km2 store Endelave har siden kommunalreformen i 1970 været en del af Horsens Kommune.

Øen har ligesom mange andre små-øer oplevet et vigende befolkningstal. Således var der i 1960 lidt over 400 indbyggere på øen. Derefter faldt tallet helt ned til 164 i 1996. I de seneste år har indbyggertallet ligget nogenlunde stabilt omkring de 180.

Om frimærke-udgivelsen i 1995 var med til at skabe denne stablitet, står hen i det uvisse, men de fire frimærker gjorde dog opmærksom på, at der findes lokaliteter i Danmark, hvor en færge er den primære kontakt til omverdenen.

Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com