Artikler / 2011 / Januar 2011

På øvelse ved Horsens

Af Finn Skriver Laursen

 

Til Monsieur de Scholten, Captain de Infanterie au Regiment du Prince Royal…

Jo, det er en fornem herre, der står som modtager af dette brev fra 1782:

For at få hold på historien om denne forsendelse, må man studere den danske militær-historie.

I 1777 blev landsoldaternes øvelser forøget til 21 dage årligt, og hvert tredje år skulle hvert regiment deltage i en lejr-øvelse - en ændring i forhold til den ensformige eksercits, der hidtil havde præget øvelses-dagene.

Disse lejr-øvelser, der kunne vare op til to måneder, blev holdt på skift tre forskellige steder i landet: De sjællandske og fynske regimenter samledes til deres øvelse ved København; de jyske ved Horsens og de slesvig-holstenske ved Rendsburg.

I sommeren 1782 var det tiden for de jyske regimenters øvelse, og derfor drog kaptajn Casimir Wilhelm von Scholten (billedet) afsted sammen med sine soldater. Midt i juli, da brevet til ham ankom, befandt regimentet

sig ved Hovedgård en halv snes km nordøst for Horsens.

Brevet, der i øvrigt er på tysk, blev afsendt fra Viborg 11. juli 1782. Adressen lyder på ”Hoved par Horsens” - nok

til at posten kunne finde frem til regimentet ved Hovedgård.

5-tallet på bagsiden viser, at brevet har været postalt befordret. Portoen mellem Viborg og Horsens var 3 lybske skilling, som blev betalt ved modtagelsen. Brevet er afhentet på Horsens postkontor af en ridende ordonnans fra von Scholtens regiment.

Og som en krølle på historien kan det tilføjes, at Casimir Wilhelm von Scholten var far til Peter von Scholten, som indskrev sig i Danmarks-historien, da han som generalguvernør på De Dansk-Vestindiske Øer i 1848 frigav slaverne på de tre øer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com