Artikler / 2011 / Juni 2011

Verdens første poststempler

Af Chr. Rimestad

Verdens første frimærker er det ikke, men så da verdens første poststempler. Det er dem, denne måneds artikel handler om.

Hovedpersonen hedder Henry Bishop, kongelig postmester i England fra 1660 til 1663.

Han blev udnævnt til posten af kong Charles d. 2. Mod at betale 21.500 engelske pund årligt overtog han retten til at befordre breve og pakker i England.

Henry Bishop

Meget hurtigt begyndte der at dukke beskyldninger op om, at Bishop misbrugte sin stilling, og at det bl.a. betød forsinkelser i posten. Hans svar blev i foråret 1661 verdens første poststempler - ”stamps” kaldte han dem, så det lugter lidt af frimærker.

Stemplerne var cirkelrunde med angivelse af måned og dato. Eller som Henry Bishop skrev i den officielle meddelelse om nyskabelsen: ”Et stempel er opfundet, som bliver sat på hvert brev og viser månedsdagen for brevets modtagelse på dette postkontor, så ingen brevbærer vover at forsinke brevet, sådan som det tidligere var almindeligt.”

  Det første Bishop-stempel blev taget i brug 19. april 1661. Stemplet her er et senere med datoen 17. april.

I starten blev stemplerne kun brugt i London, men senere fulgte bl.a. Dublin og Edinburgh.

Da Henry Bishop i 1663 fratrådte som kongelig postmester, overtog andre ideen med stemplet. Det var med små ændringer i brug til 1787, da stempler med en dobbelt cirkel tog over.

Brevene med de gamle stempler er selvsagt sjældne. Dette er
fra 1668, sendt Joshua Raikes til Alderman John Moore i London.
Et senere brev med Bishop-stemplet. Selve brevet er dateret
13. juli 1775, hvilket passer smukt med stemplet ”13 IY” for
13. juli. Bemærk også det lille stempel ”Partington” til venstre
for Bishop-stemplet - det er navnet på postmesteren Richard
Partington, som havde dette job fra 1760 til de tidlige 1780’ere.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com