Artikler / 2010 / Juli 2010

5 øre ekstra - og så afsted til udlandet

Af Henrik Plovst

I Horsens kender de fleste Hede Nielsen-fabrikkerne. Og mange uden for byen kan slutte sig til, når det oplyses, at virksomheden i 1960’erne og 1970’erne stod bag de kendte Arena fjernsyn, radioer og forstærkere.

Produktionen af radioer startede allerede i 1928, da under navnet Herofon - og det er fra denne tid, dette brev stammer, sendt fra Hede Nielsens Fabrikker A/S til England i november 1945.

Forsendelsen er frankostemplet på virksomheden, som det fremgår af reklameklichen for HEROFON

Hjemmefrankostempel er med to reklamekliche-afsnit. ”Knivskarp Adskillelse” kan man læse - det går på lydkvaliteten i radioapparatet.

Umiddelbart springer det 5-øres frimærke i øjnene. For hvorfor indgår de fem øre ikke i frankostemplet?

Opfrankeringen er udført af postvæsenet og sket på Horsens Hovedpostkontor jvf. det anvendte stempel.

Rette takst

Takst-regnskabet for brevet ser således ud:

Breve øvrige udland indtil 20 g 01.07-1940 – 31.05-1950 40 øre

Expres gebyr øvrige udland 01.11-1931 – 31.12-1951 60 øre

Lufttillæg pr 20g 07.11-1947 - 30-06-1947 25 øre

I alt bliver det 125 øre - og altså fem øre mere, end frankostemplet dækker.

I 1928 kom nye reglementer fra P&T, som i første omgang pålagde de bevægelige postkontorer (dvs. togvogne og færger, hvor en stor del af sorteringen foregik) at opfrankere underfrankerede forsendelser til udlandet og sende regninger til afsenderne (se min artikelserie i Posthistorisk Tidsskrift 1996 og fremefter, hvis du vil vide mere).

I starten af 1930'erne blev denne instruks udvidet til også at omfatte de faste postkontorer som Horsens.

Modsat i dag blev der dengang ikke opkrævet et gebyr for opfrankeringen; det var dog et krav, at afsenderen tydeligt fremgik af brevet.

Formålet med opfrankeringen var, at hele frankoindtægten blev i Danmark.

Før 1928 fandt der i en vis udstrækning også en opfrankering sted af underlagte brevsamlingssteders post ved foresat postkontor, idet disse brevsamlingssteder i regnsskabsmæssig øjemed jo var underlagt disse, og derfor havde det foresatte postkontor ansvar for korrekt franko over for grænsepostkontoret.

Og så afsted

I Horsens sker der altså det, at brevpostkassen bliver tømt. På postkonroret bemærkes ”Expres”-påtegningen, og man bemærker underfrankeringen med de fem øre. Samtidigt påstemples kassebrevsstemplet med angivelse af tid for tømningen af postkassen og signaturen BL.

Der påklæbes derefter et fem øres-frimærk, som annulleres med postkontorets stempel med tid for postens afgang. Herefter er det et normalt frankeret luftpost- og ekspres-udlandsbrev, som befordres via Horsens B i udlandspostsæk til Kastrup og derfra videre til England.

I England kontrolleres det, at afsenderen har betalt for ekspresudbringing ved bud, og brevet påstemples ”EXPRESS FEE PAID”, idet ekspres-gebyrer helt og holdent tilfaldt modtagerlandet. Afregning sker via UPU’s Berner-kontor som øvrige mellemregninger UPU-landende imellem.

På brevet er også en blyants-påtegning - G2 eller 62. Hvad den betyder, ved jeg ikke, men da jeg ikke kender noget til eventuelle ekspres-distrikter i England, tør jeg ikke formaste mig til at viske den ud.

Der er ingen postale stempler eller påtegninger på bagsiden.

Til Paris

Et andet eksempel på en opfrankering med fem øre kan ses på dette brev:

Her er anvendt 5 øre type I grøn på brevet, der er afsendt 30. januar 1938 som ”ikke påtegnet luftpostforsendelse”. Opfrankeringen er annulleret med navnestempel i gummi ”O M K”, dvs. at det ekstra frimærke er sat på ved omkarterings-postkontoret i København.

Brevet er adresseret til en c/o-adresse hos ”American Express, Paris, France”. Ved indgangsgrænsepostkontoret i Paris påføres adressen - ”11 Rue Scribe” i det centrale Paris - og trods omadresseringen ankommer brevet allerede 1. februar, som stemplet på bagsiden - ”Paris 123 Rue d’Anjou” - fortæller:

Så også i 1938 kunne postvæsenet arbejde hurtigt.

Hvis du vil læse mere om Hede Nielsen, Herofon og Arena, så klik her.

Arena er også blevet mindet på frimærke, klik her.

Hede Nielsens produktion af tv og radioer sluttede brat, da hele fabriksanlægget brændte i 1970 - en af de største brande, Horsens har oplevet. Jeg husker tydeligt, da jeg som 12-13 års dreng så den voldsomme paddehattesky mod syd-vest drive ind over Horsens by, efterhånden som branden udviklede sig.

Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com