Artikler / 2010 / November 2010

Læst og påskrevet

Af Finn Skriver Laursen

Også breve og dokumenter fra før frimærkernes tid kan fortælle historie om, hvordan fortidens Danmark kommunikerede.

24. oktober 1710 blev fra København udsendt en ”Forordning om Sølvs Indkiøb til Myndten udi Kjøbenhavn”. Forordningen blev sendt ud til borgmestre, byfogeder og andre offentlige myndigheder, som skulle sørge for, at ”den paa de behørige Stæder til alles Efterretning strax lader læse og forkynde”.

En af modtagerne var amtmanden ved Boller Birketing sydøst for Horsens, hvor forordningen blev modtaget den 15. november 1710.

Frem for at skrive forordningen af har amtmanden valgt at sende originalen rundt til de relevante tre lokale instanser: Boller, Bjerre-Hatting sydvest for Horsens og Nim vest for byen. Herfra er der kvitteret for, at forordningen er set og oplæst. Det fremgår nederst på bagsiden, hvor der er påskrevet:

”Allerunderdanigst læst for Rætten paa Boller Birketing løverdag d 15. Novembris Ao 1710.”

”Allerunderdanigst læst for Retten paa Bierre-Hatting Herredsting, Mandagen den 17de November 1710."

”Allerunderdanigst læst for Retten på Nim Birketing løverdag d. 22. November 1710.”

Vi ved ikke, hvordan forordningen er bragt fra sted til sted, men formodentlig er det sket med birketingets eget bud.
Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com